Gizlilik Sözleşmesi

DENTALİNE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

1. Giriş

· Dentaline klinik yönetim uygulaması kullanan doktorların ve hastalarının gizliliği bizim için çok önemlidir ve kendimizi onu korumaya adadık.

· Dentaline klinik yönetim uygulaması doktor veya hastaya ait bütün bilgileri klinik içine kurulan ana bilgisayarda saklar. Hiçbir şekilde verinin kopyasını oluşturup kendi sunucu ve bilgisayarlarına taşımaz.

2. Kişisel verilere teknik servis amacıyla erişilmesi:

Dentaline Klinik Yönetim Uygulamasını kullanan hekimlerimiz teknik destek istedikleri zaman bilgisayarlarına uzaktan bağlanılarak hizmet verilir. Bu hizmet sırasında gerekmediği sürece hasta ve hekim bilgilerine erişim sağlanmaz. Teknik problemin çözümü için verinin incelenmesi gerektiği durumlarda kullanıcı onayı alındıktan sonra veritabanındaki gerekli kısımlar transfer edilir ve sadece problemi çözmek için gerekli olan verilere erişim sağlanır. İşlem bittikten sonra kullanıcı bilgisayarındaki gerekli güncellemeler yapılıp, Dentaline tarafına transfer edilen bilgiler silinir. Hiçbir şekilde kopyası saklanmaz.

3. Kişisel verilerin yedeklenmesi

Dentaline uygulaması bir hata durumunda hasta bilgilerinin kaybolmasını önlemek amacıyla kullanıcı izni dahilinde belirli aralıklarla yedekleme yapmaktadır. Bu yedekleme işlemi kullanıcının bilgisayarı içinde gerçekleştirilip veriler hiçbir şekilde bilgisayar dışına çıkarılmamaktadır.

4. Kişisel verilerin 3. taraf ile paylaşılması

Dentaline Klinik uygulamasının bazı modülleriyle Sağlık Bakanlığına bilgi gönderilebilmektedir. Kullanıcının isteği durumunda aktif edilen bu modüller Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu formatta sadece istenen verileri veritabanından alıp Sağlık Bakanlığının sunucularına gönderir. Kullanıcının istememesi durumunda bu modüller aktif edilmez ve herhangi bir hasta bilgisi Sağlık Bakanlığı ile paylaşılmaz.

Dentaline Klinik uygulaması doktorların hasta randevularını takip edebilmeleri için randevu modülü içermektedir. Bu modül kullanıcının istemesi durumunda tek yönlü Google Takvim ile senkronize olabilmektedir. Bu durumda hasta randevuları tek yönlü olarak Google sunucularına gönderilir. Kullanıcılar bu modülü kendi Google kimlikleriyle ve şifreleriyle aktif edip istedikleri zaman durdurabilirler.

Google Takvim kapsamında Google sunucularına gönderilen bilgiler şu şekildedir:

a- Hasta adı ve soyadı

b- Randevu tarihi ve saati

c- Randevu notu

Yukarıda belirtilen maddeler dışında kullanıcı ve hasta bilgilerinin Dentaline uygulaması dışına çıkarılması ve başka birimlerle paylaşılması söz konusu değildir.